Midori Tote Bags

$250,000.00

Kích thước: 43 x 35 x 10cm

Chất liệu: Canvas 100% cotton

Bảo hành đường chỉ suốt đời

Danh mục: