Balo Japan Classic Season 3 Tiedye Tím

$350,000.00

Balo Japan Classic Season 3

Ngăn đựng laptop : 16.6 inches
Kích thước : 32x42x14
Trọng lượng: 0.5kg
Chất liệu : Canvas, chống thấm 100%.